Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

KOMUNIKAT

 

1.     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie informuje, że od dnia 26-05-2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw.

2.     Zgodnie z §12 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16-05-2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

·       zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

·       innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

3.     Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie (…) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju - dotyczącym również domowników.

4.     Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5.     Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

6.     We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB Wejherowo można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu. 

 

DO POBRANIA:

Oświadczenie