Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 304, kod pocztowy 84-200, adres e-mail: pinb @ wejherowo.gda.winb.gov.pl, tel. 58 6722170
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, to: adres korespondencyjny 84-200 Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 304, adres e-mail: dpo @ wejherowo.gda.winb.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych,.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • W przypadku gdy dane są przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.