Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Przedmiot i zakres działalności:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje /zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawa budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 - z późn. zm.)/:

  • przyjmowanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z samowolnie prowadzonymi robotami budowlanymi, samowolnie wybudowanymi (i budowanymi) obiektami budowlanymi, a także działalność kontrolno - inspekcyjna przy prowadzeniu prac budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych, 
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z utrzymaniem obiektów budowlanych,  
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych,
  • wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1007
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-04-29 10:04:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-01-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-29 10:04:29